Architektonické řešení

Architektonické řešení

Viladům je navržen jako samostatně stojící stavba. Viladům je nepodsklepený, 2 podlažní s částečně využitým podkrovím (Ateliér – pracovna). Půdorys rodinného viladomu je obdélného tvaru, v části kde se nachází garáž část domu vystupuje. Půdorysné rozměry stavby jsou 11,2 x 16,7 a 7,7 x 1,8 m. Zastřešení stavby je navrženo sedlovou střechou se sklonem 35°. Na obou stranách střešní roviny se nachází vikýře. Ze severovýchodní strany se nachází jeden vikýř, který se rozpíná nad oběma garážemi. Na druhé straně střešní roviny se nacházejí dva menší vikýře, které spojují v každém bytě dva pokoje. Střešní krytina je navržena z betonových tašek. Samotné architektonické řešení odráží dispoziční uspořádání, které vychází z potřeb a požadavků investora. Venkovní fasáda domu bude provedena jednovrstvou omítkou ve světlém odstínu. Sokl domu bude opatřen strukturovanou voděodolnou omítkou.

Okolo stavby bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic nebo kačírku. Přístupový chodník a zpevněná plocha pro parkování budou provedeny ze zámkové betonové dlažby.

  • Předností domu je malá zastavěná plocha (cca 100 m2), maximální využití obestavěného prostoru a od toho se odvíjející nízké náklady na provoz (zejména vytápění).
  • Důraz na minimalizaci nákladů pro budoucí provoz domu a zároveň snaha o šetrný přístup k životnímu prostředí nás vedl k provedení nadstandardní tepelné izolace obvodových zdí. Domy mohou být na základě přání zákazníka navíc zesíleny o další tepelně izolační vrstvy a dostat se tak do kategorie nízkoenergetických domů.
  • Výhodou jednotlivých domů je možnost snadné adaptace obytných prostor dle individuálních požadavků uživatele a to i v budoucnu, tak jak se mění nároky a potřeby na bydlení.
  • Garáž je součástí domu.

Naše snaha je o maximálně individuální přístup k přáním a požadavkům zákazníka!