Boletické panely

Modernizace lehkého obvodového pláště z „boletických“ panelů správní budovy firmy

Hlavní správní budova firmy Stavokombinát Invest s.r.o. byla postavena a uvedena do provozu na začátku sedmdesátých let minulého století. Nosná konstrukce byla provedena jako monolitický skelet s vyzdívanými oběma štíty a severní fasádní stěnou. Na jižní fasádní straně byl aplikován lehký typizovaný obvodový závěsový plášťový panel výrobce Boletice u Děčína.

Tento konstrukční systém byl použit pro jeho dostupnost na tehdejším tuzemském trhu. Tento obvodový plášť se skládal z jednotlivých sendvičových panelů, osazovaných při montáži na ocelové úchyty zabudované do nosné konstrukce skeletu. Tepelně technické vlastnosti tohoto obvodového pláště při dnešním pohledu již v žádném případě neodpovídají současným technickým trendům, navíc tyto konstrukce vzhledem ke svému stáří dožívají. Dochází k zatékání, odpadávají části konstrukcí, uvolňují se krycí lišty či celá pohledová opakní skla.
hav_stav

Proto bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci této jižní fasády. Byla provedena prohlídka statikem a ověřen stav nosných závěsných prvků. Po tomto ověření byly provedeny vlastní práce.