Popis prací – oprav

Technicky dožitý lehký obvodový plášť z „boletických “ panelů byl zčásti demontován – byla odstraněna povrchová opakní skla, hliníkové lišty a výztuhy, dožitá okna, zůstal pouze původní ocelový rám každého jednotlivého panelu. Ten byl doplněn z vnější strany zatepleným sendvičovým panelem s izolací PUR tl. 60 mm. Nový obvodový plášť byl doplněn speciálním typem plastových oken Rehau, který umožňuje systémový detail připojení k nově realizovanému plášti při současném zakotvení do původních rámů „boletických “ panelů. Zároveň byla okna vybavena izolačními dvojskly se zvýšenou schopností odrazu slunečního záření, čímž bylo sníženo riziko přetápění interiéru místností. Z vnitřní strany byla obvodová stěna uzavřena sádrokartonovou předstěnou, doplněnou plastovým parapetem a podparapetním elektrožlabem Rehau. V souvislosti s těmito pracemi byly vyměňovány původní stropy za sádrokartonové kazetové, byly provedeny nové povrchy stávajících příček ze sádrokartonových desek. Na chodbách byl vyměňován podhled za sádrokartonový kazetový.

práce