Výhody

Výhody zvoleného způsobu rekonstrukce obvodového pláště:

  • odstranění stávajících prvků pláště znamená, že po upevnění sendvičových panelů a nových oken nejde k přitížení nosné ocelové konstrukce panelů.
  • použití sendvičových panelů umožňuje zvolit libovolnou barevnou verzi pláště
  • odstranění mokrých procesů
  • rychlost prací v řádu týdnů dle rozsahu plochy, snížené nároky na manipulační prostor
  • výrazné zvýšení hodnoty tepelného odporu podle použitého sendvičového panelu, což vede k 40 – 60% úsporám při vytápětí zvolené technické řešení umožňuje rekonstrukci i jiných verzí obvodového pláště „Boletice“
  • možnost typizace jednotlivých detailů
  • vysoké zhodnocení vnitřních prostorů bez rasantních stavebních úprav

fr