Sprial Anksys

Spiral Anksys® – kotvicí systém

je progresivní systém kotvení izolačních materiálů vyvinutý společností ECORAW®.

Princip technologie je založen na jednoduché aplikaci, při níž dochází k propěnění kotvy Spiral Anksys® (SA) expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys® Foam (SAF). Tento postup spojuje do jediné operace kotvení i lepení izolantu a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón.

Proč kotvit systémy Spiral Anksys®

  • Jednoduchá a univerzální aplikace
  • Certifikováno dle evropských norem ETAG
  • Jeden princip pro všechny typy podkladů
  • Bezpečnost a vysoká životnost izolací
  • Kotvení bez vzniku tepelných mostů
  • Kotvení bez závislosti na rovinnosti
  • Schopnost přenášet smyková zatížení