Pozemky a lokalita

Lokalita jihozápadního města kde je výstavba II. etapy plánována, je v současné době největším rozvojovým územím v Mnichově Hradišti. Nachází se na JZ okraji města, ze severovýchodní strany je ohraničena stávající individuální bytovou výstavbou, z jihozápadu státní komunikací II/268 Mimoň – Sobotka. V současné době dochází k rozvoji ze severovýchodní strany, kde na stávající zástavbu navazuje nová parcelace rodinných domů. V minulosti zde vznikla za čerpací stanicí Benzina obchodní zóna se supermarketem Lidl.


Zobrazit místo Řadové domy Mnichovo Hradiště na větší mapě

84_mapgen.mapy.cz.jpeg

jhfk