Řadový dům varianta INDIVIDUAL

Zájemci o nové bydlení mají možnost měnit vybavení domů, povrchové úpravy stěn, podlah a podhledů. Na výběr je k dispozici kompletní sortiment obkladů a dlažeb společnosti Lasselsberger Group, každý zákazník tak získává možnost individualizace vlastního domu.

Domy budou postaveny ve třech provedení dle výběru klienta INDIVIDUAL, STANDART, KOMPLET, ty se liší ve vybavením a provedením domu, zároveň také cenou.

Řadový dům varianta INDIVIDUAL

Cena jedné bytové jednotky (1/2 řadového domu), dům uvnitř řady: 2.799.000,- vč. DPH

Vlastní domek: (bytová jednotka 4+1 s garáží)

A) NOSNÉ KONSTRUKCE

- založení (na pasech) včetně souvisejících zemních prací

- svislé nosné konstrukce ze systému HELUZ

- vodorovné konstrukce – strop nad přízemím montovaný s panelů STROPSYSTEM + zálivka spár

- zastřešení, tj. krov (dřevěné krokve, pozednice, vaznice), laťování a krytina z betonových tašek s oplechováním vč. žlabů z barevného plechu

 

B) OSTATNÍ ČÁSTI A KONSTRUKCE VNITŘNÍ

 

1) Schodiště z 1. do 2.NP

- betonové stupnice

 

2) Okna, balkónové dveře

- okna, balkónové dveře, střešní okno,

- dodávka a osazení plastových oken a balkónových dveří v  bílé barvě - šestikomorová okna s izolačním dvojsklem Ug=1,1 W/m2*K,  vnější parapety z barevného plechu a vnitřní bílé plastové parapety

 

3) Dveře

- vchodové – tepelně izolační, dekor dřevo, plné

- dodávka a osazení dálkově ovládaných garážových vrat

 

4) Zdravotní instalace

- přípojka vody

 

5) Ústřední vytápění

- bez rozvodů ÚT

 

6) Elektroinstalace

- přívod elektrického kabelu do domu

 

C) VNĚJŠÍ POVRCHY

 

- fasáda provedená kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 100mm se silikátovou omítkou

- dřevěný balkon

- terasa: betonová dlažba

 

D) VNITŘNÍ POVRCHY

 

Podlahy: hrubé podkladní vrstvy

 

E) PŘÍPOJKY A VENKOVNÍ ÚPRAVY

- přípojka vody

- přípojka plynu

- přípojky splaškové kanalizace napojené na veřejnou kanalizaci

- dešťové kanalizace napojené na trativod

- přístupový chodník a parkovací stání ze zámkové dlažby

- příjezd ke stání o šíři 3,0 m a plocha stání provedeny s povrchem z betonové zámkové

- urovnání terénu v okolí domu se zatravněním a provedením sadových úprav

- oplocení mezi dvojdomky z drátěného pletiva výšky 1,2 m

- terasa: dlažba betonová

 

Prohlédněte si také: